אפליה לאומית בבנק הפועלים/ יאיר ינוב

June 13, 2013 4:34 pm0 commentsViews: 89

אזרחים ערבים שרצו לפתוח חשבונות בסניפים של בנק הפועלים ביישובים אחרים – נדחו, בטענה ש”אין להם זיקה ליישוב שבו הם רוצים חשבו.ן.

לכבוד
מר שמואל אורן,
מנהל סניף בית התעשייה,
בנק הפועלים,
תל אביב
======

מר אורן הנכבד,

הנדון: אפליה לאומית בסניפי בנק הפועלים

Slider (70)בהמשך לשיחתנו הטלפונית לפני מספר ימים אני מעלה את דברי בכתב, ומבקש שתביא אותם לידיעתם של יושב-ראש מועצת המנהלים של בנק הפועלים ושל המנהל הכללי של הבנק.

נחרדתי לשמוע בשבוע שעבר את תוצאות התחקיר של ערוץ 10 על בנק הפועלים. לפי התחקיר, אזרחים ערבים מיישובים שונים, שרצו לפתוח חשבונות בסניפים של בנק הפועלים ביישובים אחרים (יהודיים) בשרון – נדחו, בטענה ש”אין להם זיקה ליישוב שבו הם רוצים לפתוח חשבון”. תחקיר זה מעיד על משהו מאד רקוב ומדאיג במערכת הבנק. אני מתקשה לקבל את ההנחה כי מה שהתגלה מעיד אך ורק על כשל מקומי פה ושם. כאשר תופעה זהה חוזרת ונשנית, קשה להניח כי אין גורם כלשהו, בדרג ניהולי כזה או אחר, הנושא באחריות.

אני מצפה מהנהלת בנק הפועלים לחשוף באומץ, וללא טיוח, את האמת ואת העובדות, גם אם הן מאד בלתי נעימות. טיפול בנוסח התגוללות על הש”ג יתקבל כהתחמקות, וכמריחה של האירוע. הבירור צריך להסתיים בהסקת מסקנות ובנקיטת צעדים נגד מי שימצאו כאחראים לכישלון.

למען האמת, ציפיתי כי הבנק יפעל בדחיפות ובאורח מידי, כך שכתיבת מכתבי זה תתייתר. מאחר ולמרבה הצער לא שמענו, עד עתה, על נקיטת צעדים כלשהם, אני רואה חובה לעצמי לתת פרסום למכתבי זה.

אם תוך 30 יום ממועד מכתבי זה לא אבוא על סיפוקי, אאלץ, בצער רב ולאחר עשרות שנים, לסיים את פעילותי בבנק.

אציע לציבור לקוחות הבנק להצטרף למחאתי ולנהוג כמוני.

אני מפנה מכתבי זה דווקא אליך, מאחר שחשבון הבנק שלי נמצא בסניף שאתה מנהל בת”א.

ואגב, בהיותי תושב הרצליה, והסניף שלך שוכן בת”א, “אין לי זיקה ליישוב שבו נמצא חשבוני”…

בכל הכבוד הראוי,

יאיר ינוב

Leave a Reply


Scroll Up