דו”ח האו”ם: הישגים לישראל במאבק בשחיתות הציבורית מאת עדנ ה אדטו

April 28, 2015 10:55 pm0 commentsViews: 59

 

בייחוד צוינו לשבח העמדות לדין של אנשי ציבור ונבחרי ציבור בשנים האחרונות

un-1

דו”ח האו”ם: הישגים לישראל במאבק בשחיתות הציבורית

דו”ח שפירסם האו”ם מעלה תמונה חיובית באשר למאבק בשחיתות הציבורית בישראל, וגורס כי מערכת אכיפת החוק במדינה נוקטת צעדים יעילים במאבק בשחיתות.

במסגרת הדו”ח שיבחו הבודקים את ישראל על הצעדים שנקטה למאבק בשחיתות ולהגברת שיתוף הפעולה הבינלאומי שלה עם מדינות אחרות בתחום. בייחוד צוינו לשבח העמדות לדין של אנשי ציבור ונבחרי ציבור בשנים האחרונות, שמהוות מדד ליעילות עבודתן של מערכות האכיפה והמשפט בישראל במאבק בשחיתות הציבורית.

הבודקים ראו בחיוב רב את המערך החקיקתי להתמודדות עם תופעות שוחד, הנחיות פרקליט המדינה בעניין, ההסדרים בעניין חילוט נכסים ואת שיתופי הפעולה בין רשויות האכיפה בישראל, כמו גם שיתופי פעולה בין רשויות האכיפה בישראל ובין גורמים בינלאומיים מקבילים, בהתמודדות עם מקרי שחיתות. הדו”ח התפרסם במסגרת הליך בדיקה מקיף שנערך מתוקף חברותה של ישראל באמנה נגד שחיתות של האו”ם, שבמסגרתו גם ביקרה בארץ משלחת של הארגון. הביקור נועד לסייע לחברי צוות הבדיקה להתרשם ממצב הדברים בישראל ולאפשר לו להיפגש עם הגורמים הממשלתיים השונים העוסקים במאבק בשחיתות וכן עם נציגי המגזר הפרטי, החברה האזרחית ועורכי דין פרטיים.

ד”ר רועי שיינדורף, המשנה ליועמ”ש בתחום המשפט הבינ”ל, מסר כי “התוצאות הטובות של הליך הבדיקה מעידות על ההשקעה הרבה של הרשויות בישראל במאבק בשחיתות על היבטיה השונים, ואת מידת עמידתה של ישראל במחויבויות הבינלאומיות בהקשרים אלו”.

Leave a Reply


Scroll Up