דוח: 17 מיליון שמות נעלמו מספר הבוחרים מאז 2016 \ ע. רואה

August 21, 2019 11:04 pm0 commentsViews: 18

לפחות 17 מיליון בוחרים הוסרו ביד מסתורית מרשימת הזכאים להשתתף בבחירות בין נובמבר 2016 ועד בחירות האמצע ב 2018., וזאת על פי דוח שפורסם על ידי מרכז ברנן לצדק בשבוע שעבר

המחקר שעודכן לקראת סוף שנת 2018, ושעוסק בהונאות בחירות, מציע הוכחות חותכות לכך שבמדינות מסויימות מתנהל ביטול אגרסיבי של רישום בעלי זכות בחירה, וזה בהמשך להחלטת בית המשפט העליון: שלבי קאונטי מול הולדר משנת 2013

בהחלטה הזאת, העליון קרע למעשה לגזרים את סעיף 5 לחוק זכויות ההצבעה, אשר מחייב שרק סמכות שיפוטית יכולה להגדיר מהי אפליה על רקע גזעי לצורך זכות בחירה, לפני ששינויים בהגדרות נכנסים לתוקף

מספר הבוחרים שהוסרו מהרשימה בין 2016 ל 2018, דומה למספרם בין השנים 2006 ל 2008. לפני פסק הדין של העליון, נפלטו מרשימת הבוחרים כ 4 מיליון שמות בין שנת בחירות לשנת בחירות, רובם בגלל פטירה, או בגלל הרשעה בפלילים

ממוצע ההסרות במדינות שלא השתמשו בפסק הדין של העליון בין בחירות לבחירות, מסתכם ב 1.1 מיליון

טענת העליון ב 2013 הייתה שאין יותר כמעט אפליה גזעית במדינה שמחוז שלבי הוא חלק ממנה, וכך גם ביתר מדינות ארה”ב, ולכן חוק זכויות ההצבעה איננו מעודכן ולא נותן תשובה למצב בשטח. “הכמות מוכיחה מעל כל ספק שהאפליה עדיין קיימת ו”מודבקת” היטב במדינות שבהן היא מרקיעה שחקים, ועוברת במאות אחוזים את הממוצע בכלל ארה”ב”, אומרת מיימה פרז, מנהלת זכויות ההצבעה במרכז ברנן ומוסיפה: “יש משהו בהיסטוריה המשותפת של המדינות האלה, וזה עדיין קיים ועושה את האפליה הזאת הגיונית מבחינתם. זה לא מקרי, זה לא אקראי וזה לא קורה בחלל ריק. יש משהו בהיסטוריה שלהם ובמבנה החברתי שלהם שמהווה מחסום מובנה ביכולת שלהם לראות באחרים שווים אליהם

ניתן להסיר בוחרים מספר הבוחרים בגלל סיבות חוקיות כמו מוות, כתובת לא מעודכנת, או הרשעה פלילית. מאגר המידע הפדרלי בו השתמש מרכז ברנן, מגדיר במדוייק את מספר ההסרות המוצדקות:

“אנחנו לא בעמדה שמאפשרת לנו לדעת בדיוק כמה מההסרות האלה מוצדקות”, ממשיכה פרז ואומרת

החוק הפדראלי מגדיר במדויק את השיטה שהמדינות חייבות לפעול לפיה, כשהן מסירות אדם מספר הבוחרים שלהן. החוק אוסר במפורש על המדינות להסיר מספר הבוחרים בוחר שחטאו היחיד היה שהוא לא הצביע בבחירות האחרונות, או שלא ניצל את זכות ההצבעה שלו בכלל. אבל ב 2018, אישר בית המשפט העליון את מה שמכונה: “התהליך של אוהיו”, שלפיו ניתן להסיר בוחרים במידה והם לא ניצלו את זכותם להצביע בשתי מערכות בחירות רצופות, לא הגיבו להודעת התרעה, והמשיכו לא להצביע במהלך 4 השנים שאחריה

עד לפסיקת העליון, מדינות שבהן סעיף 5 היה בתוקף, נאלצו לבקש אישור של הממשל הפדרלי כשהן רצו לעשות שינויים בספר הבוחרים, ומספר ההסרות בהן היה דומה לממוצע הכל ארצי, טוען מכון ברנן. אבל החל בשנת 2014, חלה עליה של מאות אחוזים

וכאן מגיע הפנץ’ ליין: למעלה מ 80% של הבוחרים שהוסרו מספר הבוחרים, הנם בוחרים שחורים והיספאנים

כל מילה נוספת מיותרת

Leave a Reply


Scroll Up