הדרוזים בישראל: לומדים יותר, יולדים פחות מאת זאב קליין

April 17, 2019 1:32 pm0 commentsViews: 131

לרגל חג הנביא שועייב מפרסמת הלמ”ס נתונים על העדה • 143,000 דרוזים חיים בארץ לעומת 14,500 ב-1948, אולם חלקם באוכלוסייה קטן עקב ילודה נמוכה

לרגל חג הנביא שועיב של העדה הדרוזית, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על האוכלוסייה הדרוזית בישראל 2019.

האוכלוסייה הדרוזית מונה 143,000 נפש, 38,000 משקי בית. פריון האישה הדרוזית בירידה: 2.1 ילדים בממוצע, לעומת 2.5 ילדים ב-2010, 3.1 ילדים ב-2000, 4.1 ילדים ב-1990, 7.9 ילדים ב-1964. למעשה, הדרוזיות עושות כיום פחות ילדים מהיהודיות. ב-1948 חיו בישראל14,500 נפש, אבל חלקם היחסי בכלל האוכלוסייה הולך ופוחת בגלל שיעור ילודה נמוך.

צילום: אייל מרגולין – ג’יני

הישובים עם מספר הדרוזים הגדול ביותר: דלית אל כרמל – 16,700, ירכא – 16,400. מהדרוזים חיים – 81% במחוז הצפון ו-19% במחוז חיפה. 98% מהדרוזים חיים ב-19 ישובים, 17 במחוז הצפון, שני ישובים במחוז חיפה (דלית אל כרמל ועוספיא). בין הישובים הדרוזים הידועים: ג’ולס, יאנוח ג’ת, סאג’ור.

משפחה דרוזית מונה בממוצע 3.88 נפש, גבוה ביחס ל-3.09 נפש במשפחה יהודית ו-2.98 נפש בקרב הנוצרים. במשפחה מוסלמית יש בממוצע 4.69 נפש. ב-85% ממשקי הבית המפרנס הראשי מועסק, שיעור גבוה לעומת 78% אצל המוסלמים ו-81% מזה של הנוצרים. שיעור המועסקים בקרב היהודים מגיע ל-88%. אחוז הגברים הדרוזים המשתתפים בכוח העבודה כפול משיעור השייכים לכוח העבודה אצל הדרוזיות.

4,900 סטודנטים דרוזים לומדים במוסדות להשכלה גבוה, באוניברסיטה הפתוחה לומדים עוד 1,000 דרוזים. מאז שנת 2000 מספר הסטודנטים הדרוזים זינק פי שלושה, יותר מזה אצל המוסלמים ואצל הנוצרים. תחושת הביטחון  האישי של הדרוזים באזור מגוריהם גבוה מאד, 97.4% מהדרוזים חשים בטוחים באזור מגוריהם, לעומת 90% בלבד בכלל האוכלוסייה.

    

Leave a Reply


Scroll Up