חינוך יהודי בעץ יעקב מאת נורית גרינגר

March 16, 2015 11:15 pm0 commentsViews: 79

כאשר כל השאר נכשל…

זו עובדה ידועה שרוב בתי הספר היהודים מקבלים 80% מתקציבם משכר הלימוד של הסטודנטים, משולם על ידי הוריהם, ו-20% מתקציב בית הספר מופרש ומוקצב למלגות שתאפשרנה לחנך ילדים שהוריהם לא יכולים להרשות לעצמם לשלם עבור חינוכם היהודי. באקדמיה העברית פרוץ עץ יעקב, לוס אנג’לס, המצב הוא הפוך.

Etz Jacob

 (80% מהתקציב מוקצה לחינוך תלמידים שהוריהם לא יכולים להרשות לעצמם את שכר הלימוד ו- 20% מהתקציב מסתמך על השתתפות הורים בתשלום מחיר חינוך ילדיהם.

במשך 25 השנים האחרונות עץ יעקב מתגאה במנהיגותו בעולם החינוך היהודי. כדי לתת המשכיות למאמצי החינוך של האקדמיה, לשמור על דלתות עץ יעקב פתוחים רחב, נחוץ שיהיו כספי מימון.

etz-jacob-2

השנה זה היה תורם של נטלי וז’ק ויצמן לפתוח את דלתות ביתם המפואר בבוורלי הילס לקהל רב, של המי ומי בעיר, אירוע בהנחייתו של אילון גולד, שבאו לתמוך באקדמיה. היות שאם אתה לא יכול להכניס את ילדך לכל בית ספר יהודי אחר בעיר, עץ יעקב לעולם לא יסרב לך, אלא ייקח את ילדך תחת כנפיו

etz-jacob-3..

עץ יעקב אינו מפנה לאחור כל ילד שהוא, כי באקדמיה חינוכית זו מאמינים שלילדים מגיע ללמוד בבית ספר ברמת השכלה של כל בתי הספר האחרים

מנהל בית הספר, החל משנת 1994, הוא הרב שלמה הרוש, שעוקב אחרי האמרה היהודית, כל ישראל ערבים זה לזה.

בית הספר זקוק לשיפוץ ושידרוג שכוללים ספרייה חדשה, חדר מחשבים משודרג, ריצפה חדשה, בית הכנסת וכיתות מחודשים.

תרומות נדיבות שנאספו במהלך הערב בהחלט יעזרו לעץ יעקב להמשיך בעבודת הקודש שלו לשמר את המשכיות היהדות, אך תרומות נוספות בהחלט תתקבלנה בברכה

צילום: אורלי הלוי

Leave a Reply


Scroll Up