ירושלים אינה בירת העם היהודי מאת גדעון ביגר  

May 28, 2015 6:26 pm0 commentsViews: 257

 

שוב הגיע יום ירושלים, ושוב משנן ראש הממשלה את המנטרה השחוקה — “ירושלים היתה והינה בירתו של העם היהודי בלבד“. האומנם כך הוא הדבר, או שבנימין נתניהו, הידוע בהצהרות היסטוריות שאינן עולות תמיד בקנה אחד עם האמת ההיסטורית, שוב

טועה ומטעה את הרבים.

jerusalem-capital-of-the-jews

ירושלים, גורס המחקר המדעי, קיימת כבר כ–4,000 שנה. ב–1,000 השנים הראשונות לא היה לה כל קשר לעם היהודי. גם המקרא מספר, בספר בראשית, על מלכיצדק מלך שלם שיצא לברך את אברהם, שלא היה לו כל קשר לירושלים. האבות לא התעניינו בה כלל ובתקופה שבה שהו בני ישראל במצרים, היא לא הוזכרה. כשנדדו במדבר הם דיברו על ארץ כנען, אך לא על ירושלים.

כיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון לא כלל את ירושלים. דווקא מלך ירושלים היה זה שאירגן את קואליציית חמשת המלכים נגד יהושע, ואז היתה ירושלים כנראה בירתו של עם אחר, לא עם ישראל. כיבוש ירושלים על ידי שבט יהודה, לאחר מות יהושע, הביא לשריפת העיר ולא להתיישבות בני שבט יהודה בעיר. מאוחר יותר התיישבו בה היבוסים, ורק 1,000 שנים לאחר ייסודה כבש דוד המלך את העיר והפכה לבירתו.

  •  

במעמד זה, של בירת עם ישראל, החזיקה העיר בימי דוד, בנו שלמה ובתחילת ימי נכדו, רחבעם. בימי רחבעם נפרדה ממלכת ישראל מירושלים, שהיתה לבירת ממלכת יהודה הקטנה ולא שימשה עוד כבירת העם היהודי במשך כל תקופת המלוכה בימי בית ראשון.

400 שנים לאחר חורבן בית ראשון, עם הקמת המדינה החשמונאית, נהפכה ירושלים שוב לבירתו של העם היהודי, אך רק למאה שנים בלבד, עד שהרומאים כבשו אותה והמליכו את הורדוס עליה. מאז חורבן בית שני היא לא שימשה עיר בירה ליהודים, כמו שלא היתה בירתם של הרומאים, הביזנטים והערבים שכבשוה, אך בשנת 1099 כבשוה הצלבנים והפכו אותה לבירת ממלכת ירושלים הצלבנית, שלא היתה כמובן יהודית.

ירושלים היתה בירת ממלכת הצלבנים במשך 88 שנים. לאחר מכן, ובמשך מאות שנים, לא שימשה הבירה שום גורם מדיני, עד שהבריטים כבשו את העיר בשנת 1917, והפכו אותה מאוחר יותר לבירתה של היחידה המדינית שנקראה פלשתינה (א”י). היא היתה אז בירתו של העם שישב בארץ, שרובו הגדול היה ערבי.

רק לאחר קום מדינת ישראל נהפכה ירושלים המערבית לבירתה (ולא לבירת העם היהודי!), ומאז 1967 משמשת ירושלים המורחבת כבירת ישראל, אך לא כבירת העולם היהודי; יהודים בעולם רואים בירושלים את מרכזם הדתי, או אף הרוחני, אך לא את בירתם הלאומית. ליהודי אמריקה יש את וושינגטון כבירה, ליהודי בריטניה משמשת לונדון כבירה, ופריז היא בירתם של יהודי צרפת.

יתכבד אפוא ראש הממשלה, וייזהר בדברים שהוא נושא בפני הציבור. אפילו אם זה ביום ירושלים.

הכותב הוא פרופסור אמריטוס לגיאוגרפיה

Leave a Reply


Scroll Up