מיהו יהודי? שמישהו יספר לי 4 – ב’ \ בן אלידע

June 11, 2019 9:32 pm0 commentsViews: 49

 

בתקופת השיא של הקראות, לאחר פטירתו של ענן, ותקופת ימי הביניים באירופה, הייתה הקראות מקובלת בקרב לא פחות מכ 40% של העם היהודי. לכל הדעות לא היה זה זרם שולי וקיקיוני. חלק חשוב בעקרונות הקראיים היה אהבת הארץ והשאיפה לחזור ולהתנחל בה. הקראים עשו מאמץ להפיץ את עקרונות אמונתם בתפוצות וצברו כח רב. על פי החשיבה היהודית המודרנית, היה זה הרב סעדיה גאון, שעמד מולם בכל תוקף סמכותו הרוחנית, והצליח למעשה למנוע את הפיכת הקראות לזרם המוביל ביהדות.

ברור שהמחלוקת העזה, שהסתיימה בניצחון הממסד הרבני, גרמה להפרדה של הקראים מהזרם היהודי הממסדי המוביל. עד כדי כך גדול היה הקרע, שהממסד הרבני אסר על נישואין של “יהודי, עם “קראי”, ולמעשה הפריד את הקראים מעדת בני ישראל. הקראות שרדה והמשיכה להתקיים, בעיקר במצרים ובגבולות הממלכה הכוזרית רחבת הידיים שכללה את חצי האי קרים, חלקים מרוסיה וממזרח אירופה. כ 30 קהילות קראיות פעילות פעלו באירופה עד מלחמת העולם השנייה, הקראים האלה לא קראו לעצמם: “יהודים” ולא נחשבו לכאלה על ידי הנאצים. כתוצאה הם שרדו את השואה ולא נרדפו על ידם.

הקהילות הקראיות במצרים ובעירק לעומת אלה האירופאיות, ראו את עצמן לאורך ההיסטוריה כקהילות יהודיות לכל דבר ועניין. אחרי קום מדינת ישראל, ראו הקראים המצרים והעירקים חובה קדושה לעצמם לשוב את שיבת ציון. הם נטשו מאחוריהם רכוש ונכסים ועלו לארץ. כיום מוערך מספר הקראים החיים בישראל בין 25,000 ל 30,000 נפש.

ראוי לציין שהעולים הקראים קבלו אזרחות ישראלית על פי חוק השבות כיהודים. החלטה זו, כמו ההחלטה להעניק אזרחות ל יהודים האתיופים מאוחר יותר, הייתה החלטה אזרחית פוליטית, שהממסד הרבני לא השלים אתה לחלוטין. מבחינת הממסד הרבני, הקראים צריכים לעבור גיור כהלכה אם ברצונם להתחתן עם יהודים, וזאת אף על פי שהוא מכיר בהם כיהודים לכל דבר. הסיבה העיקרית לדרישה הרבנית הזאת נובעת מהעובדה שהקראים, “רחמנא ליצלן”, מכירים עד היום ביהדות התינוקות הנולדים לאבות יהודים, ואילו הממסד היהודי הרבני רואה רק במי שנולד לאם יהודייה – כיהודי.

 

 

החוק הישראלי לא הכיר בתחילה בקראים כעדה יהודית נפרדת. כתוצאה לא הוכרו הממסד הרבני הקראי וחוקיו על ידי המדינה. בשנת 1995, פסק בית המשפט הישראלי העליון, שהמשפט הקראי מחייב את בני העדה הקראית, גם במקרה והוא מתנגש בפסיקה יהודית רבנית. עד היום לא הצליח הממסד הרבני הקראי לקבל הכרה מצד הממסד הרבני האורתודוקסי בישראל, שמסרב להכיר בכשרות השחיטה הקראית, כמו גם בנישואין וגירושין. הקראים תקועים למעשה בגרונו של הממסד הרבני האורתודוקסי, מבלי שהוא יכול לבלעו או להקיאו.

היהודים הקראים משרתים בצה”ל וזוכים לזכויות מיוחדות, כמו שירות קרוב לבית, פטור מתורנויות בשבתות וחגים, כולל בחגים מיוחדים להם, ועוד. הסיבה לזכויות היתר האלה נעוצה בעובדה שצה”ל לא יכול לספק ליהודים הקראים שירותי דת על פי צרכיהם, בין היתר בגלל סירובה של הרבנות הממסדית להכיר בצרכים המיוחדים לקראים.

הרי לכם עוד דוגמא לקבוצת אנשים החיים בישראל, רואים את עצמה כיהודים לכל דבר, שחבריה נושאים דרכון ישראלי, מדברים עברית, ולמרות שהם עונים בהחלט להגדרה המקובלת של “עם”, הם לא מתקבלים על ידי מי שקובע מיהו יהודי, כחלק לגיטימי של “עם ישראל” העכשווי, למרות רצונם.

האם הקראים הנם חלק מעם ישראל היהודי? ומי הוא זה שמחליט אם כן או לא? האם העובדה שהקראים לא מתבוללים עם הסביבה היהודית ונעלמים בתוכה היא רק באשמת הממסד הרבני, או שהקראים עצמם נמנעים מלהתחתן עם יהודים שאינם קראים? כך או כך, השורה התחתונה היא שהקראים הינם קבוצה של אנשים שמאמינים בדרכם באל יהוה, ואף על פי שיש להם קשר גנטי ברור ליהודים ה”מייסדים”, הם לא נחשבים על ידי הפוליטיקה הדתית הקובעת בישראל כיהודים של ממש

אז תגידו לי אתם, האם אתם כבר יודעים מיהו יהודי?

היכונו לפרק הבא – בקרוב

 

 

Leave a Reply


Scroll Up