sנציב התלונות להללוואות הסטודנטים – אגרוף בפנים \ ש. קוצר

August 26, 2019 1:33 pm0 commentsViews: 3

הראשות האמריקאית להגנת הצרכן מינתה לאחרונה נציב תלונות הממונה על הטיפול בהלואות הסטודנטים, וזאת שנה אחרי שנציב התלונות הקודם התפטר. הסנטורית ממסצ’וסטס אליזבט ווארן, שיזמה והקימה את הראשות בימי אובמה, לא מרוצה בלשון המעטה, מהמינוי החדש

ווארן ציינה שהרקורד של הנציב החדש מראה שבתפקידו הקודם הוא נכשל בציות לכללים הפדרליים, ולחוקי הגנת הצרכן והוא אינו מתאים לשרת כנציב התלונות של הסטודנטים. ווארן, שכפי שכבר נאמר הייתה הכח המניע של הקמת הראשות, דורשת מראש הראשות קרננינג’ר, ומשר האוצר מנוצ’ין, לחשוב על המינוי הזה מחדש ולהתנגד למינויו של קמרון

סך כל חובות הסטודנטים לרגע זה מסתכם ב1.48 טריליון דולר. 35% מהחייבים אינם מצליחים לשלם את חובותיהם, והם נחשבים ל”חובות מסופקים”. ווארן לא מאמינה שקמרון הוא האיש המתאים לסייע לסטודנטים שמתקשים לשלם את חובותיהם: “מר קמרון נכנס לתפקידו במסגרת מדיניות הדלת המסתובבת של הממשל הנוכחי בלי שהתאמתו לתפקיד נבדקה, הישר מתפקידו הקודם כמפקח על העמידה בתקציב החינוך של מערכת החינוך הגבוה בפנסילבניה. אחת מהמחלקות הפדרליות הגדולות ביותר העוסקות באכיפת הגביה של הלוואות הסטודנטים, הנחשבת לקשוחה ביותר”, כותבת ווארן לראש הראשות

נציב התלונות הקודם, סט פורטמן, שהתפטר באוגוסט שעבר במחאה על הכיוונים החדשים של הראשות שראש הראשות החדש, ניק מאלוויני, (שכרגע משרת כראש הסגל של הבית הלבן) הנהיג. “תחת ההנהגה הנוכחית, הראשות לוקחת על עצמה את השליחות להגן על הגופים הפיננסיים הגדולים של אמריקה”, אמר פורטמן לעיתונאים עם פרסום מכתבה של ווארן, “זאת היא שערוריה שמנהל שתפקידו הקודם היה לרמות ולהטעות את הסטודנטים ואת משלמי המיסים, והוא עומד במרכזה של כל שערוריה פיננסית בעשור האחרון, מונה כעת לתפקיד שאמור להגן על זכויות הלווים. זהו עלבון ל ארבעים וחמשת מיליוני הלווים, שזכאים להגנה ולתמיכה. גם אני מצטרף לקריאתה של ווארן לחשוב עוד פעם על ההחלטה האומללה הזאת

במכתב נוסף שהופנה ישירות לקמרון, מפצירה ווארן בקמרון לסרב למינוי: “היסטורית התעסוקה שלך מציגה ניגוד אינטרסים שאינו ניתן לגישור, שלא יאפשר לך לשרת כמי שאמור להגן על ציבור הסטודנטים החייבים. הרקורד שלך בתפקידך הקודם מציג בבירור
את העובדה שראית את התפקיד כשליחות שמטרתה להקשות על חיי הלווים כמה שיותר. לכן אני מפצירה בך לשקול מחדש את הסכמתך לקבל על עצמך את תפקיד נציב התלונות של הסטודנטים. אם לא תעשה זאת, אני אבקש שלפחות תפסול את עצמך מכל נושא שיש לו קשר ישיר או עקיף שיכול להשפיע על תפקידך הקודם, במשך תקופת השירות שלך בתפקיד החדש”. כתבה ווארן לקמרון

ממשרדו של ראש הראשות להגנת הצרכן לא הגיעה כל תגובה, וכך גם מקמרון עצמו

Leave a Reply


Scroll Up